องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ขอร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการส่งเสริมนโยบาย NO Gift Policy "งดให้ งดรับ" ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่