องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
เตรียมความพร้อม กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2567 อบต.ท่าพระยา เร่งจัดเตรียมสถานที่ ของขวัญ ของรางวัล ให้แก่เด็กและเยาวชน ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ขอเรียนเชิญท่านพาลูกหลานมาร่วมงานกันน่ะครับ และขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ด้วยครับ