องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณใต้สะพานทางด่วนฝั่งคลองวัว เพื่อให้การสัญจรของชาวบ้านได้รับความปลอดภัย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
นายกนิกร ระวังงาน พร้อมด้วยรองนายกฯ เลขานายกฯ สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณใต้สะพานทางด่วนฝั่งคลองวัว เพื่อให้การสัญจรของชาวบ้านได้รับความปลอดภัย
นายกนิกร ระวังงาน เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับชาวตำบลท่าพระยาและผู้ที่สัญจรทุกท่าน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ตำบลท่าพระยา