องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ได้จัดทำป้ายประกาศเรื่อง ห้ามรถบรรทุกดินเกินหกล้อขึ้นไปห้ามวิ่งในพื้นที่ตำบลท่าพระยา จำนวน 5 ป้าย ติดบริเวณดังนี้ 1.บริเวณแยกทางด่วนมอเตอร์เวย์หมู่ 2 2.บริเวณแยกบ้านนายสมหมาย 3.บริเวณแยกบ้านผู้ใหญ่เสกสรร 4.บริเวณแยกวัดบ่อตะกั่ว 5.บริเวณทางด่วนมอเตอร์แยกหมวดเสริฐ