องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายกนิกร ระวังงาน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปักเสาไฟใต้สะพานทางด่วนคลองวัว - ติดบางระกำ โดยปักตั้งเสาไฟจำนวน 3 ต้น เพื่อเตรียมติดไฟส่องสว่างแอลอีดี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ให้ความสำคัญในความปลอดภัยของชาวตำบลท่าพระยาและผู้ที่สัญจรครับ
สอบถาม